انسان ناشناس ماسک

داستان شکل‌گیری رمزارزها به زبان ساده؛ قسمت چهارم: Bitcoin

تو قسمت اول این مجموعه، با اولین نوع پول دیجیتال، یعنی DigiCash، آشنا شدیم و فوایدومعایب اون رو بررسی کردیم؛ داستان رو با b-money ادامه دادیم و با معرفی سیستم ...

صفحه 1 از 712 3 4