این قرارداد که بین مشتری و فروشنده بسته شد، یک قدم دیگر برای بزرگ تر کردن ابعاد ارز های قابل استفاده در امور املاک بود. سایر شرکت ها در تلاش هستند تا به مشاوران املاک کوچک تر کمک کنند و دارایی ها را بر اساس توکن به فروش برسانند تا سرمایه گذاری املاک به بلاک چین ها هم راه پیدا کند.