nerve

سازمان های مستقل توزیع شده(DOA) و چگونگی تسلط بلاک چین/هوش مصنوعی به شبکه اینترنت … و کمی بیشتر!

کاربرد های هوش مصنوعی در حوزه بلاک چین چنانچه فیلم سینمایی "Nerve" ساخته شده در سال 2016 با بازی اما رابرتز و دیو فرانکو را دیده باشید، در مورد چیستی...

صفحه 4 از 171 2 3 45 6 7